Priser - kl.B

Trafikalt grunnkurs:

3 kvelder

Kr: 1350,-

Førstehjelp:

Kr: 650,-

Mørkekjøring:

Kr: 1500,-

Bøker:

Kr: 350,-

Kr: 250,-

Kjøretime:

45 min

Kr: 700,-

Vurderingstime trinn 2:

45 min

Kr: 700,-

Sikkerhets kurs på bane trinn 3: (glattkjøring) 

Kr: 2980,-

( Gebyr banen kr: 1240,- )

Vurderingstime trinn 3:

45 min

Kr: 700,-

Sikkerhetskurs på veg trinn 4: (t. teori, t. kjøring) 

Kr: 7760,-

Leie av bil til førerprøven:

Kr: 1990,-

Gebyrer til Statens vegvesen

Kommer i tillegg

Kontakt oss

Adresse:  Kjerkekilåsen 29

                 4770 Høvåg

Telefon: 909-26-158

Epost: post@hovagtrafikkskole.no

Samarbeidspartnere:

Kontakt oss

Adresse:  Kjerkekilåsen 29

                  4770 Høvåg

Telefon: 909-26-158

Epost: post@hovagtrafikkskole.no

Samarbeidspartnere:

logo-443x128.png